Fasilitas

NO JENIS RUANG LUAS (M2) ∑ UNIT
1 RUANG KELAS 72 9
2 RUANG PERPUSTAKAAN 72 1
3 RUANG LABORATORIUM KEPERAWATAN 72 1
4 RUANG LABORATORIUM FARMASI 72 1
5 RUANG LABORATORIUM IPA 72 1
6 RUANG LABORATORIUM KOMPUTER 72 1
7 RUANG PIMPINAN 46 1
8 RUANG GURU 72 1
9 RUANG TATA USAHA 48 1
10 RUANG BURSA KERJA KHUSUS (BKK) 24 1
11 RUANG UNIT PRODUKSI KEPERAWATAN 72 1
12 RUANG UNIT PRODUKSI FARMASI 72 1
13 RUANG PERTEMUAN 72 1
14 RUANG OSIS 20 1
15 RUANG UKS 24 1
16 RUANG KONSELING 24 1
17 RUANG YAYASAN 40 1
18 TEMPAT IBADAH (MASJID) 80 1